Pásztor Sándor: Ilie Bolojan ne alkalmazzon kettős mércét!

Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott szerdán délelőtt Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke, aki a Szacsvay Imre Általános Iskola nagyváradi Szaniszló (ma Mihai Eminescu) utcai főépülete előtt reagált az Ilie Bolojan polgármester által egy ideje hangoztatott elképzelésekre, amelyek arra vonatkoznak, hogy a megyei tanácsnak elsősorban a tulajdonában vagy kezelésében lévő ingatlanok felújításával kellene foglalkoznia, külön kiemelve a filharmónia épületét.

Pásztor Sándor ismertette, a filharmónia épületeként emlegetett Szilágyi Dezső (ma Moszkva) utcai épület esetében még zajlik a visszaszolgáltatási eljárás, ugyanis a római katolikus egyház visszaigényelte az ingatlant, ám immár tizenöt éve húzódik a döntés az ügyben. A megyei önkormányzatnak pedig mérlegelnie kell, hogy közpénzből mennyit költhet vagy költhet-e egy olyan épületre, amelyet akár el is veszíthet az egyház javára szóló döntéssel. Pásztor Sándor bemutatott két iratot, amelyekkel bizonyította, hogy már korábban megtették a szükséges lépéseket a helyzet rendezése, illetve az épület-felújítás megkezdése érdekében.

A megyei tanácselnök másolatban átadta a sajtónak azt az átiratot, amelyen kérik az Egyházi Tulajdonokat Visszaszolgáltató Bizottságtól, hogy kezelje prioritásként a nagyváradi filharmónia épületét. Erre azonban harminc nap letelte után sem kaptak választ, ezért egy olyan megkereséssel fordultak a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséghez, hogy az egyház és a megyei tanács kössön megállapodást arról, hogy a megyei önkormányzat elvégeztetheti a homlokzat-felújítást, de ha a visszaszolgáltatási bizottság az egyház javára dönt, akkor a püspökség megtéríti a felújításra fordított pénzt. Erre a július 11-én iktatott kezdeményezésre (amelynek másolatát ugyancsak a sajtó rendelkezésére bocsátotta) még nem érkezett válasz, de Pásztor Sándor szerint sikerül megegyezésre jutni és akár a jövő év folyamán megújulhat a most még behálózott épület homlokzata.

A megyei tanács elnöke ugyanakkor egy javaslattal is élt Ilie Bolojan nagyváradi polgármester irányába a Szacsvay-iskola előtt megtartott sajtótájékoztatóján. Mint Pásztor elmondta, a Bolojan jó ideje mondogatja, hogy a megye tegye rendbe a filharmóniát, holott tudja, hogy nem tisztázott a tulajdonjog. „Addig, ameddig a polgármesteri hivatal hetente támad a homlokzat-felújításokkal, addig a városháza a történelmi városközpont egyik legfontosabb iskolájával, amelyben hatszáz nagyváradi magyar gyerek tanul, nem lépi meg ugyanezeket a dolgokat. Azt kértem, hogy ugyanazt a mércét alkalmazzák” – mondta Pásztor, aki emlékeztetett: a Szacsvay-iskola főépülete is visszaszolgáltatási peres eljárás alatt áll, ám ebben az esetben a váradi önkormányzat pereskedik a katolikusokkal.

A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola felújításra váró főépülete

A megyei tanácselnök szerint, ha Ilie Bolojan tudja, hogyan kell egy olyan ingatlant közpénzből rendbe tenni, amelynek a tulajdonjoga nem tisztázott, akkor kezdheti a Szacsvay Imre Általános Iskola felújításával, a megye pedig rendbe teszi a filharmónia épületét. A megyei önkormányzat azonban már megtette a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megteremtse a jogi kerete a törvényes felújításhoz, ám eddig a váradi városháza egy lépést sem tett annak érdekében, hogy a magyar iskolát rendbe tegye.