Nagyszalonta: Nagy lépés a körgyűrű irányába

A 2018-as év utolsó napjaiban megszületett kormányrendelet értelmében négy Bihar megyei település jutott jelentős támogatáshoz az RMDSZ parlamenti képviseletének közbenjárására: Nagyszalonta, Margitta, Mihályfalva és Szentjobb. 

Nagyszalonta költségvetése 850 ezer lejjel gazdagodott. A kormányhatározat értelmében a pénzt a hajdúváros a leendő körgyűrű nyomvonalának rendezésére fordíthatja. A kormánytámogatásból a helyi tanács megkezdheti és rendezheti a megépítendő körgyűrű nyomvonalára eső területek kisajátítását.

„A nagyszalontaiak jogos elvárása, hogy a körgyűrű megépítése lendületet vegyen. Nagy és fontos beruházása ez a városnak, melynek megvalósításában az RMDSZ következetesen haladt és tesz mindennap. Sikerült elérnünk, hogy a körgyűrű nyomvonalának rendezésére a kormány kiutalja a szükséges pénzügyi forrást. 2019-ben a nagyszalontai önkormányzat az immáron meglévő anyagi források birtokában rendezheti a körgyűrű leendő nyomvonalának tulajdonjogi részét” – nyilatkozta Cseke Attila, a Bihar megyei RMDSZ elnöke.

A Nagyszalontai Helyi Tanács év végi ülésén elfogadták a város módosított költségvetését és a képviselők döntöttek arról, hogy már 2019-ben megkezdik a terület-kisajátításokat.

A körgyűrű megépítése régi vágya a nagyszalontaiaknak, ugyanis a teljes Nagyvárad–Temesvár forgalom a hajdúvároson, illetve ennek központján halad keresztül, veszélyessé és nehézkessé téve a közlekedést a településen.

A város elöljárói több mint egy évtizede kérik az országos hatóságokat, hogy a 671-es számú európai nemzetközi főútnak építsék meg a Nagyszalontát elkerülő részét is, azonban kéréseik süket fülekre találtak. Az RMDSZ-es Pásztor Sándor elnök által vezetett Bihar Megyei Tanács támogatásával a 2018-as év folyamán elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, és most a Szövetség képviselőinek munkája révén komoly anyagi forráshoz jutott a település a tervezett körgyűrű helyén lévő telkek kisajátítására. Minden mutató szerint a nagyszalontai körgyűrű megépítése jelentősen csökkentené a balesetveszélyt, illetve a légszennyezettségi értékeket is.

Címlapfotó: Bauman-Dieter Gergő