Megkezdődött a filharmónia épület-homlokzatának felújítása

Megkezdődött a Nagyváradi Állami Filharmónia épületének homlokzat-felújítása. Az állványokat még a hét közepén felszerelték, a kivitelezőnek 9 hónap áll rendelkezésére elvégezni a munkát, melynek költségét a Bihar Megyei Tanács finanszíroz.

„Megkezdődött a felújítás első szakasza, a filharmónia épülete homlokzatának és a nyílászáróknak a felújítása, valamint a tető cseréje. Erre a Bihar Megyei Tanács költségvetéséből különítettünk el 1,98 millió lejt. A munkálatokra 9 hónap áll a kivitelező részére” – magyarázta Pásztor Sándor, a megyei tanács RMDSZ-es elnöke. Hozzátette, az épület hosszú évek óta visszaszolgáltatási per tárgyát képezi a megyei önkormányzat és a római katolikus egyház között, ezért külön kihívást jelentett a közpénzből történő felújítás jogi lehetőségének megtalálása. „A per alatt álló épületet a Bihar Megyei Tanács úgy újíthatja fel, hogy a katolikus egyházzal született egy megállapodás arról, hogy ha az egyháznak ítélik az ingatlant, akkor köteles lesz megtéríteni a felújítás költségét a megyei tanácsnak” – ismertette a tanácselnök.

A megyei képviselőtestület 2019 nyarán hatalmazta fel a megyei tanács elnökét, hogy tárgyalásokat folytasson és egyezzen meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel a filharmónia épületének felújításáról. Az egyezség meg is született, ezután hirdethették meg a közbeszerzési eljárást a homlokzat felújítására.