Fontos információk a Magyarországon érettségiző romániai diákoknak

A magyar és a román hatóságok megegyezése megteremtette a lehetőséget arra, hogy a jelenleg nem Magyarországon tartózkodó vizsgázók az érettségi vizsgabehívó vagy érvényes magyar diákigazolvány birtokában az államhatárt átléphessék és a vizsgákon részt vehessenek.

Kérik a vizsgázókat, gondoskodjanak arról, hogy a határátlépés során rendelkezésre álljon náluk az érettségi vizsgára szóló behívó (kinyomtatva) és – amennyiben Magyarországon járnak középiskolába – a magyarországi diákigazolvány. A vizsgabehívót a vizsgázó vizsgajelentkezését fogadó intézmény küldi meg részükre, amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, keressék meg ebből a célból az adott intézményt, ahol a vizsgára jelentkeztek.

Az elektronikusan megkapott vizsgabehívó egyszerű nyomtatása elegendő.

Az érettségi céljából érkezőknek nem kell 14 napos karanténba vonulniuk.

A Romániából érkező érettségizők érvényes úti okmánnyal, diákigazolvánnyal (amennyiben Magyarországon tanulnak) vagy iskolai igazolással vagy az utazás célját tartalmazó nyilatkozattal vagy érettségi behívóval mindkét irányban átléphetik az országhatárt, és mindkét irányban mentesülnek a karantén kötelezettsége alól is. Az őket kísérő személyek (érettségizőnként 1 személy) a hozzátartozói minőségük igazolásával ugyanilyen elbírálás alá esnek.

Szálláshelyek központi kijelölésére nem kerül sor, a kollégiumok azonban megnyitásra kerültek, fogadják a tanulókat. Aki eleve kollégista, elsősorban saját kollégiumánál érdeklődjön a szálláshely kapcsán, aki nem kollégista, szabad választása szerint kereshet szálláshelyet, természetesen nem csak a megnyitott kollégiumokban, hanem például barátoknál, ismerősöknél is van erre mód.

Az érettségizők és kísérőik leghamarabb az első érettségi vizsgát megelőzően 2 nappal léphetnek be Magyarországra, majd az utolsó vizsgát követően legkésőbb 2 napon belül kell visszatérniük Romániába. Az alábbi határátkelőhelyek fogadják az érettségire érkezőket:

  • Csengersima–Pete (Petea)
  • Vállaj–Csanálos (Urziceni)
  • Létavértes–Székelyhíd (Sacuieni)
  • Ártánd–Bors (Bors)
  • Méhkerék–Nagyszalonta (Salonta)
  • Gyula–Gyulavarsánd (Varsand)
  • Battonya–Tornya (Turnu)
  • Nagylak–Nagylak (Nadlac I.) (43-as főút)
  • Kiszombor–Nagycsanád (Cenad)