Dukrét Géza: Gondolatok a nemzeti összetartozás napjára

 

Már 1992-ben megszületett az a gondolat, hogy szükség lenne egy honismereti szövetség létrehozására, amelynek feladata helytörténeti és néprajzi kutatás, műemlékvédelem, honismereti nevelés. Fő gondolata a szülőföldhöz való ragaszkodás, az épített örökség védelme, hagyományaink ápolása. Mindezek csak széleskörű összefogás alapján valósulhatnak meg. Már mindjárt az alakuláskor, 1993-ban, öt megyéből jöttünk össze: Máramaros-, Szatmár-, Szilágy-, Bihar-, Arad megyékből, de felkérést küldtünk Temes megyébe is. Így lett a neve Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság. Ennek a társaságnak a munkája már eleve a nemzeti összetartozásra alapozott.

Ahogy bővült a létszám, mind ismertebbé váltunk, határainkon túl is. Ezt elősegítették a honismereti konferenciák, melyek lassan nemzetközivé váltak, valamint a lap- és könyvkiadásunk. Ami pedig nagyon fontos: írásaink eljutottak egy széles magyar olvasói réteghez, úgy a városainkban, mint vidéki közösségeinkben. Egy másik fontos hozadéka Társaságunknak az, hogy műemlékeink megbecsülésének új korszakát sikerült meghonosítanunk. Számos műemléket a mi közreműködésünk révén sikerült felújítanunk és állítanunk, s az évenkénti megemlékező ünnepségek szervezői és szónokai is a Társaságunk tagjai, mind a Partiumban, mind más régiókban.

A különböző hazai civil szervezetekkel való szoros kapcsolataink mellett, mint az Erdélyi Kárpát Egyesület, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kriza János Néprajzi Társaság, a Partiumi Keresztény Egyetem, mind jobban bővültek a határon túli kapcsolataink. Érdemes felsorolni őket. Mindjárt a kezdetkor megvolt a kapcsolatunk a Honismereti Szövetséggel. Majd következtek a többi kapcsolatok: Magyarhoni Földtani Társulat, a Szegedi-, a Debreceni-, a Pécsi Egyetemek, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal, később a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, főleg annak szegedi irodája, ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, a szlovákiai Borsiban működő II. Rákóczy Ferenc Emléktársaság, Magyar Statisztikai Társaság, a debreceni Hajdú-Bihar Megyei Műemléki Albizottság, Város- és Faluvédők Szövetsége, Hungaria Nostra, a hajdúszoboszlói Bocskai István Hagyományőrző Egyesület, a debreceni Hajdúság-Partium Értékmentő Egyesület, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Társaság, az isaszegi Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány, a Bihari Múzeum Baráti Köre, a veszprémi és székesfehérvári Alapítvány a Magyar Műemléki Topográfia Támogatására. Ezekkel, a szervezetekkel kitűnő az információ- és kiadványcsere. Itt említeném meg az általunk alapított Fényes Elek-díj átadását számos hazai és határon túli személynek, akik kitűntek a helytörténeti kutatásban, a műemlékvédelemben, hagyományaink ápolásában, a honismereti nevelésben. Mindezek a kapcsolatok, közös tevékenységek a nemzeti összetartozást erősítik. Önzetlen  munkásságunk legyen ösztönző erő minden magyar nemzetiségű társunk számára úgy a Kárpát-medencében, mint a világ minden magyar nyelvű nemzettársunk számára, bárhol éljen a Földön,

Isten áldásával,

Dukrét Géza